Bauhaus

Lezing als voorbereiding op ons bezoek aan de tentoonstelling in Boijmans op 27 maart.

Bauhaus professoren

Op het dak van het Bauhaus in Dessau. Van links naar rechts: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl, Oskar Schlemmer – Bauhaus-Archiv Berlin/ Musée National d'Art Moderne/Centre Pompidou

Het Staatliche Bauhaus - een hogeschool voor architectuur en toegepaste kunsten - werd in 1919 in Weimar opgericht.

Het was een fusie van de Kunstgewerbeschule die Henry Van de Velde had gesticht en van de Hochschule für Bildende Kunst.

De eerste directeur van het Bauhaus was de architect Walter Gropius.

Gropius had in Duitsland al bekendheid verworven door zijn voor die tijd gedurfde realisaties zoals de Fagusfabriek (Alfeld an der Leine) en de modelfabriek voor de Werkbundtentoonstelling van 1914.

Fagus Werke

Faguswerke, hoofdgebouw vanuit het zuidwesten.Foto: © Nds. Landesamt für Denkmalpflege; Permanent URL: whc.unesco.org/en/documents/115115

Walter Gropius zou het Bauhaus met bezieling en enthousiasme leiden tot 1928. Hij werd opgevolgd door de architect Hannes Meyer (1889 Basel - 1954 Lugano) van 1928 tot 1930. De architect Ludwig Mies van der Rohe nam het directeurschap waar tot aan de sluiting in 1933 op bevel van de nationaal-socialisten. In 1932 was het instituut reeds overgebracht naar Berlijn na de machtsovername door de nazi's in het vorstendom Anhalt. In 1933 volgde niettemin de opheffing. Gropius week toen uit naar de Verenigde Staten en werd er directeur van de architectuurafdeling van de Harvard-universiteit. Naast zijn werk als architect had Walter Gropius ook belangstelling voor industriële vormgeving. Hij ontwierp meubelen, gebruiksvoorwerpen, machines en auto's.

Herbert Bayer Bauhaus

Herbert Bayer's boekomslag voor het boek Staatliches Bauhaus, Weimar, 1919–1923 is een voorbeeld van de Bauhaus typografie.

De naam Bauhaus doet denken aan het middeleeuwse Bauhütte, de vereniging van kunstenaars in dienst van de kathedraal. De eerste zinnen van het manifest van Bauhaus, geschreven door Gropius, luidt als volgt:

Het einddoel van alle beeldende kunsten is de architectuur. Deze te verfraaien was eens de belangrijkste opdracht voor de beeldende kunsten. Thans verkeren zij in een zelfgenoegzaam isolement, waaruit zij pas weer kunnen worden bevrijd door een bewust mee- en samenwerken van alle ambachtslieden. Architecten, schilders en beeldhouwers moeten de veelledige vormen van de bouwkunst in zijn geheel en in zijn onderdelen weer leren kennen en begrijpen, dan zullen zij vanzelf hun werkstukken weer met de architectonische geest bezielen, die zij in de salonkunst verloren. Architecten, beeldhouwers, schilders, wij allen moeten terug naar het handwerk. Laten wij gemeenschappelijk de nieuwe bouwkunst van de toekomst willen, bedenken, scheppen, die alles tegelijkertijd zal zijn: architectuur en plastiek en schilderkunst, die eens uit de miljoenen handen van de ambachtslieden naar de hemel zal stijgen als een kristallen zinnebeeld van een nieuw, komend geloof.

Deze oproep werd door tientallen met enthousiasme beantwoord. Zij kwamen uit alle landen. Een boeiend avontuur kon beginnen.

Ilse Gropius Stoel Marcel Breuer 1925

Ilse Gropius op de stoel van Marcel Breuer 1925 ‘Wassily stoel” Verchroomd staal en canvas

De Weimar republiek

De tijd tussen de capitulatie van de Duitse troepen in de Eerste Wereldoorlog en de machtsovername door de nationaal-socialisten onder leiding van Adolf Hitler, was een tijd van maatschappelijke tegenstellingen en onrust en daarnaast van economische tegenspoed.De eerste jaren wordt de nieuwe republiek bedreigd door radicale groepen in de maatschappij. Van 1924 tot 1929 is er een periode van stabilisering. In 1929 zorgt de economische wereldcrisis voor grote problemen. In 1924 kwam de economie en het land in wat rustiger vaarwater. In het Dawes-plan (1924) werden verlichtende maatregelen met betrekking tot de vredesvoorwaarden (van het verdrag van Versailles) afgesproken. Mede door investeringen uit het buitenland (vooral vanuit de Verenigde Staten) bloeide de economie op. Er is zelfs sprake van “die Goldenen Zwanziger Jahre“, maar dat gold eigenlijk alleen voor een kleine bovenlaag in de maatschappij die zich – ten koste van anderen – enorm wist te verrijken. De kunsten en het entertainment gingen die tijd helemaal los. Wat door oorlogstijd en tijdens het keizerrijk niet mogelijk was of onderdrukt werd, bloeide nu op. Het was de tijd van de kunststroming Bauhaus en het van Nieuwe Bouwen. Bauhaus verhuisde in 1925 naar Dessau en betrok een nieuw pand, door Gropius ontworpen.

Weissenhof

De experimentele Weißenhofsiedlung (Siedlung betekent wijk) verscheen in 1927 aan de rand van Stuttgart. Het waren arbeiderswoningen die braken met alles wat gebruikelijk was. Het straalde een visioen van een nieuw leven uit, met veel licht, lucht, terrassen, balkons en glas, nieuwe, industriële materialen zoals buizenmeubelen en staal en een hypermoderne keuken. Alle grote namen in de architectuur van het Nieuwe Bouwen lieten er zien wat ze konden. Het schokte de wereld toen. Nog steeds oogt het modern.

(bron: https://www.duits.de/vaklokaal/geschiedenis/1919-1933/)

 

Datum van de lezing: zaterdag 16 maart 2019 11:00-13:00

Locatie: Amsterdam, Het Huis met de Tulp, Oudezijds Voorburgwal 59 (recht tegenovcer De Oude Kerk)

Kosten: € 22,- per persoon

Inschrijven via: Inschrijvingsformulier Lezing

er zijn nog maar een paar stoelen beschikbaar.