Aanwezigheid (2): 'Wat is het'?

De vraag ‘Wat is het’ wordt bij elke sculptuur telkens opnieuw gesteld. De titel van André Voltens beeld H-Balken benoemt precies wat het is: een verzameling stalen balken met een H-vorm. De titel doet geen enkele voorstel of er ook nog sprake is van een andere inhoud, een ander onderwerp, een boodschap of verborgen betekenissen.

Dingen en Woorden 3

Techniek

De vraag naar de invloed van techniek is al zo oud als de mens. Zonder techniek geen verzamelen, geen jagen, geen bouwen, geen cultuur. Altijd is er angst voor techniek: dat techniek ‘iets gaat doen met ons’. Maar de mens is altijd zelf de bestuurder van de techniek.
Giettechniek bracht zowel het zwaard als de ploegschaar voort. Techniek ontwikkelde het schrift, de computer, de geheimtaal en de ontcijfermachines. De drone voor oorlogsmissies en de quadcopter voor gewascontrole.

Dingen en Woorden 2

Met alle respect leen ik nu een deel van een tekst die ik vond op internet en die me intrigreert als het om waarnemen gaat:

Dingen en Woorden

Dingen en Woorden

1)    Er zijn dingen
2)    Er zijn woorden voor, of niet.

Hoe komen de dingen aan hun woorden? Wij gebruiken titels, omschrijvingen en rubrieken. Of: waarom heet een paal een paal en een knaak een knaak? En is ‘paal’ een titel of een rubriek? Ik weet het niet want ik ben geen taalkundige.

Neem het beeldhouwwerk van André  Volten op het Frederiksplein in Amsterdam, voor de Nederlandse Bank: Deze  sculptuur heet:
“Monument voor A. Winkler Prins”
Op een bordje er bij staat: ‘door André Volten, 1970
Ter herinnering aan Anthony Winkler Prins 1817 / 1908, grondlegger van de Nederlandse encyclopedie. Aangeboden aan de stad Amsterdam door uitgeverij Elsevier op 9 oktober 1970 ter gelegenheid van honderd jaar Winkler Prins encyclopedieën’.

MZMK Siens blog 3

De eerste filmdag: het atelier van André Volten

In Amsterdam-Noord tussen de nieuwe, hippe gebouwen ligt het atelier van André Volten.
Van het atelier wordt binnenkort een prachtig museum gemaakt waar zijn werk te zien is.

Aanwezigheid

Wanneer je, zoals ik hier doe, een basis-begrip formuleert voor een domein, dan bepaal je in feite een grens. Je perkt het gebied af waarover je spreekt en stelt dat alles dat niet voldoet aan het basisbegrip, niet behoort tot het gebied wat je bespreekt. Mijn basisbegrip voor het beschouwen van beeldende kunst is aanwezigheid.
‘Aanwezigheid’ is een erg breed begrip dat niet één, maar een aantal voorwaarden in zich verenigt: zo is er de aanwezigheid van het kunstvoorwerp, maar ook de aanwezigheid van de toeschouwer, de aanwezigheid van de ruimte, de niet-zichtbare aanwezigheid van de tijd, maar ook de niet-zichtbare aanwezigheid van een idee en haar mogelijke associaties. Er is zelfs de niet zichtbare aanwezigheid van de (kunst)geschiedenis.

MZMK Siens blog, deel 2

Plan de campagne

Intussen vragen mijn vader en ik ons af hoe we onze crowdfund-actie aan de man kunnen brengen. Wie wil er in deze moeilijke tijden geld doneren aan óns project?
We begrijpen maar al te goed dat geld geven aan moderne, abstracte, niet-figuratieve kunstwerken, -behalve dan bij ons-, niet bij iederéén bovenaan de prioriteitenlijst staat.

MZMK Siens blog, deel 1

Ik ga beginnen met het schrijven van een boek. Alle woorden zijn er al, ik hoef ze alleen nog maar in de juiste volgorde te plaatsen. De tekst is gemaakt door mijn vader. Mijn vader, die weleens pijnlijk grappig 'het kunstpastoraat' is genoemd, geeft lezingen en cursussen over kijken naar kunst. Dat doet hij meestal binnen de driehoek Bredelar, Amsterdam, Venetië.
Soms ook daarbuiten.

Crowdfunding 100% geslaagd

Dit is het begin!  We gaan de film maken, die we ons hebben voorgenomen. Daarna gaan we verder. We plannen zes tentoonstellingen in Museum beelden aan Zee, in 2017. Die vormen samen de locatie voor de cursus MZMK: Meer Zien in Moderne Kunst. Drie bijeenkomsten in het voorjaar, drie in het najaar. We houden u op de hoogte!

De eerste Mandarte Salon

BijKlaasthuisZondag 28 januari 2009 organiseerde Mandarte haar eerste salon.
Wat is een salon? Vroeger, toen ik een jaar of zeventien was, schreef ik gedichten. Elke dag wel eentje. Ik deed dat samen met drie kameraden op school. Samen maakten we dan eens per kwartaal een dichtbundel van ons werk, met tekeningetjes en verzen, en zetten die over op stencil. Dan hielden we een huiskamersalon bij een van ons thuis, waarop we aan elkaar en aan de genodigden onze gedichten voorlazen. Daarna kletsen we met iedereen na over onze gedichten, en vaak over alles wat van belang was in het leven. Een van ons drieën ging in de week na de salon onze gestencilde bundels op zondagmiddag uitventen in het dorp waar wij toen woonden. Zo verdienden we ook nog wat.
In de loop van de tijd ontwikkelde ik mij van een maker tot beschouwer, met een sterke voorkeur niet voor literatuur, maar voor beeldhouwkunst. Ik maak geen beelden, ik spreek over beelden, ik geef beelden taal.

NKvB 90 jaar

TijdishetZondagmiddag 25 augustus sloot de Nederlandse Kring van Beeldhouwers met een zogenaamde ‘finissage’ de tentoonstelling af, die zij had georganiseerd ter viering van haar 90-jarig bestaan, in Pulchri Studio in Den Haag. De tentoonstelling is gedocumenteerd in een fraaie catalogus, op het aloude A5 formaat waar De Kring in haar beginjaren zo veel mee werkte.

André Volten 'De Lus'

Havenbedrijf Amsterdam koopt kunstwerk André Volten

Rweg150808 2web W150In de middenberm van de Radarweg in Amsterdam, vlak bij het Seamen’s Centre, staat sinds kort een beeld van André Volten. Op vrijdag 15 augustus j.l. werd het beeld door de ‘Stichting André Volten’ met een sobere plechtigheid overgedragen aan de nieuwe eigenaar: Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam.

Sonsbeek 2008 'Grandeur'

juni 2008Sonsbeek 2008 ‘Grandeur’: Overtuig jezelf!

Met de nodige tamtam is dit jaar de 10e Sonsbeektentoonstelling in Arnhem omgeven. Curator Anna Tilroe liet de kunst in een processie door de straten van Arnhem dragen, om de band tussen volk en kunst te herstellen. Het thema van de tentoonstelling is grandeur.  De processie is daar al een staaltje van, zeker wanneer je beseft hoe moeilijk een dergelijke processie in Nederland van de grond komt. Naast waardering is er ook kritiek: de tentoonstelling zou de bedoelingen van de curator geen recht zou doen, en haar thema grandeur zou voor het grootste deel niet meer overeind zijn.
Intussen is de processie voorbij en zijn de beelden op hun definitieve plek in het park gearriveerd. Nu kunnen wij zelf gaan kijken, en in alle rust de vraag naar grandeur aan de kunstwerken zelf stellen.

08.01 landschap

06 05 2008 vooraanzichtLandschappelijk. Dat is de term die me te binnen schiet als ik denk aan dit zinken werk van Simon. Waarom? Wat doet me aan het landschap denken? Wat is ‘landschappelijk’?
Niet het landschap zelf, maar ‘als een landschap’. Zoals een landschap zou kunnen zijn, zoals je het zou kunnen maken, zoals het zich aan je voor kan doen. Zoals jij het kunt beleven.
Mijn gevoel zegt dat het woord in de buurt zit. Niet stoppen nu maar doordenken, het gevoel vast houden, kijken waarheen ‘landschappelijk’ me brengt. Opeens schieten de woorden door me heen en smelten samen met de beelden en tekeningen waaraan ik denk.

Sluiswerken

Catalogus sluiswerkenEen sluis is een waterkering met beweegbare deuren. De weg naar de brug over de sluis loopt omhoog. Het verkeer op het water neemt toe, boten worden steeds groter en dus moeten bestaande sluizen breder en hoger worden. Dit is ook het geval bij de sluizen van Weurt waar tien kunstenaars zich door het werk aan de sluis hebben laten inspireren.

Hieronder vindt u een gedeelte van de inleiding die ik schreef voor de catalogus.

Persbericht Den Helder

Gemini 2008Jeroen Damen licht kunstwerken toe in het Gemini-ziekenhuis in 2008Gemini Ziekenhuis
Huisduinerweg 3  
1782 GZ Den Helder


PERSBERICHT Den Helder, 9 januari 2008
Kunstexpositie in het Gemini Ziekenhuis