(Leestijd: 2 - 3 minuten)

kdkwebtrap

Een binnenhuis van Krijn de Koning in de Nieuwe Kerk.

 

 

 

 

 

 

 

De ijzeren steigertrappen op naar de hoger gelegen houten vloer. Houten vloer van licht, onbehandeld multiplex, 122 x 244 cm. Toegang naar lager gelegen ruimtes over blank houten multiplextrap, wanden van glad geschilderd plaatmateriaal. Schril contrast. Ruwe steigerpijpen, ijzeren klemmen en buizen, onbehandeld plaatmateriaal.
 
kdkwebonder

 

   
kdkwebboven

Het interieur van Krijn de Koning lijkt door de vloer te hangen. Ze steekt slechts een halver meter boven de vloer uit en staat feitelijk – van onderen rustend op extra balken - door de houten vloer heen. Zo zijn er drie niveaus in de Nieuwe Kerk ontstaan: de bestaande kerkvloer van blauwgrijze hardsteen, de interieurvloer van Krijn de Koning daar een meter of twee boven, en daarboven de houtenvloer met de toegangen tot het interieur.

   

kdkwebboven3

Als je het interieur wilt betreden moet je eerst naar boven over de ijzeren trappen, en dan naar beneden, over de houten trappen.

   

kdkwebboven4

Een dubbeling van de crypte. Zoals die in de meeste kathedralen en abdijkerken ook door de hoogaltaarvloer heen steekt en naar beneden voert, naar altaren onder het hoofdaltaar. Naar geheimzinnige ruimtes onder de kerkvloer, waar dagelijkse rituelen worden uitgevoerd.

   

kdkwebbinnen

 

Een aantal binnenruimtes, in egale kleuren geschilderd, waarvoor de kunstenaar niet lang geleden de Sikkens-prijs ontving. De verf pijnlijk nauwkeurig opgebracht, op elke wand een andere kleur en in de open kozijnen een accent rondom. Raamkozijnen open zonder glas, deurkozijnen drempelloos zonder stijlen, met perfect afgehangen, sluitende deuren in afwijkende kleur. Alle ruimtes op dezelfde lager liggende, blanke, vloer. Alle ruimtes boven open, geen enkel plafond. Alle wanden vlak, geen naden of schroefgaten te zien.

 
kdkwebbinnen3a

kdkwebbinnen4

   

Schuilkelder in een kerk. Maar je kunt er niet schuilen want boven je verschijnt elk moment een gezicht, een nieuwsgierige bezoeker, die zich afvraagt wat jij daar beneden doet. Gedreven van de ene ruimte naar de andere ben je overal kwetsbaar. Nergens rust.

 
kdkwebbinnen3 Zonder gewicht. Alsof de wanden er niet zijn. Alleen kleurvlakken in de beste traditie van Mondriaan en Rietveld.
   

Tijdens Beaufort 2009 stonden dergelijke ruimtescheidingen nog opgesteld over de restanten van de abdijruïne heen, zonder trappen, zonder plafonds ook, direct blootgesteld aan de buitenlucht.

 
kdknr 128 250w

kdknr 132 250w

   
kdkpreekstoel

Nu vormen de kleurgaten en -platen een binnenhuis binnen een godshuis, een binnenhuis geïnspireerd op de Maria-ruimte die is gebeeldhouwd boven de eikenhouten kansel: daar staat ze, boven aan de trap. In haar eigen open, niet gedefinieerde ruimte.

   

kdkpreekstoeldetail

 

1000 Resterende tekens