(Leestijd: 1 - 2 minuten)

NKvB100

In het jaar 2018 bestaat de Nederlandse Kring van Beeldhouwers precies 100 jaar. In een eeuw tijd is de Kring gegroeid van een vakbond voor beeldhouwers naar een eigentijds netwerk van individuele leden. In al die jaren is één activiteit constant gebleven: het presenteren van de leden en hun werk in tentoonstellingen door het hele land.

 

Ook nu, 100 jaar later, is dat niet anders. Een grootse jubileum tentoonstelling, “Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later ”, wordt gepresenteerd in Pulchri Studio, Den Haag. In die tentoonstelling worden zonder uitzondering nieuwe beelden getoond worden.

Voor de jubileumtentoonstelling werden zeven beelden uit de afgelopen 100 jaar geselecteerd. Die beelden kregen het predicaat ‘signaalbeeld’, omdat ze een belangrijke verandering in de beeldhouwkunst zichtbaar maakten. 100 Leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers waren bereid om zich door deze signaalbeelden te laten inspireren en een nieuw kunstwerk te maken. In de tentoonstelling worden de nieuwe beelden getoond als pendanten van de signaalbeelden.

Dit betekent een verdieping van de visie op de beeldhouwkunst. Ontwikkelingen worden zichtbaar, historische criteria worden opnieuw getoetst en er zal blijken in hoeverre de eigentijdse visie nog wordt gefundeerd door de ooit geformuleerde waarden.

De selectie van de signaalbeelden is alleen gericht op kantelmomenten en kwaliteit, ongeacht de vraag of de maker ooit lid was van de Kring. Zo toont de Nederlandse Kring van Beeldhouwers ook haar openheid naar buiten. Ze is niet alleen gericht op het werk van haar eigen leden, maar denkt actief na over wat zij overal in de beeldhouwkunst waarneemt. De Kring voert niet een eigen sculpturaal programma en bezet geen voorkeursstandpunt, maar baseert haar toelatingsbeleid juist op diversiteit en op kwaliteit. Deze twee criteria krijgen nu de kans om aan het licht te treden.

Jubileumtentoonstelling in Pulchri Den Haag

Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later

Feestelijke opening voor genodigden: Dinsdag 8 mei 2018

Tentoonstelling: 6 mei t/m 23 juni, openingstijden: di t/m zo 12.00-17.00

Pulchri, Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag

1000 Resterende tekens