(Leestijd: 1 - 2 minuten)
chillida lurrakgw150  

lurrak 1980-81
Eduardo Chillida

 

  Het beeldt niet uit en het bootst niet na. Het bestaat uit segmenten.
Die segmenten zijn halfrond, recht, hoek. Ondanks hun bedachtzame samenvoeging zijn ze herkenbaar. Ze gaan niet op in het geheel, maar stellen samen het geheel vast. Ze blijven nadrukkelijk aanwezig voor het oog, dat het geheel wil zien, maar ontdekt hoe het geheel aan tweestrijd is overgeleverd: is het een rij segmenten of is het een geheel? 
chillida lurrak 2h   Misschien zijn het twee delen. Er is een zekere spiegeling waarneembaar die niet echt een zuivere spiegeling is. De vorm doorknippen en uiteenschuiven toon dit aan. Het doorknippen gebeurt op een logische plek, daar waar zo veel mogelijk segmenten onbeschadigd blijven.
Het linkerdeel opent zich van west naar oost, het rechterdeel sluit zich van oost naar west. Links ontvangt, rechts omsluit.
     
chillida lurrak 2v   Horizontaal delen. Uiteen schuiven. Een onzekere spiegeling.  Bovendeel en onderdeel vragen om voltooiing. Zonder tegendeel vervalt hun functie.
     
chillida lurrak 22   Naar elkaar toe schuiven. Het geheel is in de breedte gevoeld. Landschappelijk. Eerst worden links en rechts gesloten, onontkoombaar direct erna onder en boven.
     
chillida lurrakgw150   Zo komt dus ruimte tot stand. Door bedachtzaam segmenten naar elkaar toe te schuiven en aaneen te voegen. Gesloten vraagt om toegang, horizon zoekt verticaal. Openheid laaft zich aan intimiteit. De vorm wil van bovenaf worden gezien en verzet zich tegen de ophanging als poster. Het gaat hier om Lurrak, aarde, en wat in de aarde rust.

1000 Resterende tekens